Kursy walut NBP: USD 3,68 | EUR 4,47 | CHF 4,10 |

Lublin biuro nieruchomosci Lokata - Ganscy, ul. Lipowa 29
 

 

Wyszukiwarka
Notes
Zgłoś ofertę
Kalkulator
SPRZEDAŻ z nami
ZAKUP z nami
Informacja RODO
O Firmie

Złoty medal PRO AEQUO ET BONO.

Mieszkania
Domy
Działki
Lokale
Obiekty

Informacja RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) podajemy do wiadomości następującą informację:

INFORMACJA

dla osób zgłaszających ofertę sprzedaży, wynajmu lub poszukiwania nieruchomości - telefonicznie bądź pocztą elektroniczną

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Lokata – Gańscy Kancelaria Nieruchomości Iwonna Gańska, kontakt: 20-020 Lublin, ul. Lipowa 29/7, nr telefonu 81-743-67-33, e-mail:  info@lokata.lublin.pl 

Cel przetwarzania danych.

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego nawiązania kontaktu w sprawie zgłaszanej oferty sprzedaży, wynajmu lub poszukiwania nieruchomości.

Podstawy prawne przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem gdy:

1.    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (RODO art. 6 ust. 1 lit. „a”);

2.    przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem pisemnej umowy pośrednictwa (RODO art. 6 ust. 1 lit. „b”); 

Dane niezbędne.

Zakres podanych danych jest dobrowolny – jednak brak numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej  uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie.

Odbiorcy danych.

Odbiorcą przesłanych danych osobowych może zostać jedynie:

1.    Uprawniony członek zespołu firmy Lokata - Gańscy Kancelaria Nieruchomości z siedzibą w Lublinie, korzystający z oprogramowania dostarczonego przez firmę Asari  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Pobrane dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania danych.

Dane są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu zgłoszenia.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Zbierane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących osoby, której dane dotyczą a w tym do profilowania.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługują następujące prawa:

1.    dostępu do tych danych i ich sprostowania;

2.    usunięcia danych - gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

3.    wycofania zgody na kontynuowanie przetwarzania danych - gdy nie ma innej podstawy prawnej ich dalszego przetwarzania;

4.    ograniczenia przetwarzania danych jedynie do ich przechowywania;

5.    sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących jej szczególnej sytuacji ;

6.    umożliwienia lub wykonania przeniesienia danych do innego administratora;

7.    wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

© 2021 LOKATA-Gańscy, Kancelaria Nieruchomości.. Wszystkie prawa zastrzeżone.